U jakich pacjentów najlepiej sprawdza się PPI dwufazowy?

prof. dr hab. n. med Barbara Skrzydło-Radomańska

Czy brak bólu to brak neuropatii?

dr n. med. Jarosław Woroń

Automatyczna rejestracja ciśnienia tętniczego

dr hab. n. med. Anna Tomaszuk-Kazberuk

Domowe pomiary ciśnienia tętniczego

dr hab. n. med. Anna Tomaszuk-Kazberuk