Automatyczna rejestracja ciśnienia tętniczego

dr hab. n. med. Anna Tomaszuk-Kazberuk

Domowe pomiary ciśnienia tętniczego

dr hab. n. med. Anna Tomaszuk-Kazberuk