Zakażenia bakteryjne pierwotne i wtórne

Dr hab. n. med. Aleksandra Dańczak-Pazdrowska

Atopowe zapalenie skóry – terapia proaktywna

Dr hab. n. med. Aleksandra Dańczak-Pazdrowska

Rola pediatry w skutecznym leczeniu alergii

Dr n. med. Łukasz Błażowski

Ciekawe przypadki kliniczne

Dr n. med. Małgorzata Wielopolska

Zaburzenia odżywiania. W drodze do wzorca.

prof. dr n. med. Tomasz Wolańczyk, dr n. zdr. Kamila Lenkiewicz, Dr n. zdr. Anna Kaźmierska- Mytkowska