Pierwotne i wtórne bakteryjne zakażenia skóry

Dr hab. n. med. Zbigniew Samochocki

Czy nastolatek w kryzysie adolescencji zachowuje się normalnie?

prof. dr n. med. Tomasz Wolańczyk mgr Kamila Lenkiewicz mgr Anna Kaźmierska- Mytkowska

Fakomatozy: choroby dziwne i groźne

Prof. dr hab. med. Wojciech Młynarski

Rola pediatry w skutecznym leczeniu alergii

dr n. med. Łukasz Błażowski

Żywienie a odporność

Prof zw.dr hab.n.med. Ryszard KURZAWA