Fakomatozy: choroby dziwne i groźne

Prof dr hab. n. med. Wojciech Młynarski

Zakażenia bakteryjne pierwotne i wtórne

Dr hab. n. med. Aleksandra Dańczak-Pazdrowska