,

Dr. n. med Dorota Wielowieyska-Szybińska

Nie posiadasz dostępu do tej treści

dr n. med. Agnieszka Wroczyńska

Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalenj w Gdyni

prof. dr ab. n. med. Zbigniew Samochocki

Katedra i Klinka Dermatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

prof. dr hab. n. med. Urszula Grzybowska-Chlebowczyk

Klinika Pediatrii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

dr hab. n. med Aleksandra Dańczak-Pazdrowska

Katedra i Klinika Dermatologii w Poznaniu

dr n. med. Radosław Magierski

Klinika Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych UM w Łodzi

Dr med. Monika Wanke-Rytt

Z-ca Kierownika Kliniki Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym Warszawski Uniwersytet Medyczny

dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch

Zakład Medycyny Społecznej I Zdrowia Publicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny