,

Dr hab. n. med.
Marcin Siwek

Zakład Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ CM
w Krakowskim Szpitalu Uniwersyteckim.

Prof. dr hab. n. med.
Piotr Pruszczyk

Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Prof. dr hab. n. med.
Teresa Jackowska

Kierownik Kliniki Pediatrii
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pediatrii

Dr n. med.
Ewa Duszczyk

Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Prof. dr hab. n. med.
Wojciech Młynarski

Kierownik Kliniki Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Prof. dr hab. n. med.
Janusz Gumprecht

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii,
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach