dr n. med. Radosław Magierski

Klinika Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych UM w Łodzi

Dr med. Monika Wanke-Rytt

Z-ca Kierownika Kliniki Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym Warszawski Uniwersytet Medyczny

dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch

Zakład Medycyny Społecznej I Zdrowia Publicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

dr hab. n. med. Grzegorz Gajos

Profesor w Klinice Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Doc. dr hab. nauk o zdrowiu Adam Fronczak

Kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Dr n. med. Marcin Barylski

Klinika Chorób Wewnętrznych i Rehabilitacji Kardiologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Dr hab. n. med.
Ernest Kuchar

Klinika Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Dr hab. n. med. Anna Posadzy-Małaczyńska

Kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu