,

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz

Instytut Kardiologii w Warszawie
,

Dr n. med. Agnieszka Wroczyńska

Klinika i Przychodnia Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych, Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni
,

Dr n. med. Michał Skalski

Poradnia Leczenia Zaburzeń Snu przy Katedrze i Klinice Psychiatrycznej WUM
,

Prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna

Szpital Kliniczny Nr 1 im. N. Barlickiego UM w Łodzi

dr n. med. Radosław Magierski

Klinika Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych UM w Łodzi

Dr med. Monika Wanke-Rytt

Z-ca Kierownika Kliniki Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym Warszawski Uniwersytet Medyczny

dr hab. n. med. Grzegorz Gajos

Profesor w Klinice Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego