Doc. dr hab. nauk o zdrowiu Adam Fronczak

Kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Dr n. med. Marcin Barylski

Klinika Chorób Wewnętrznych i Rehabilitacji Kardiologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Dr hab. n. med. Anna Posadzy-Małaczyńska

Kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
,

Prof. dr hab. n. med. Bożena Cukrowska

Kierownik Pracowni Immunologii W Warszawskim Zakładzie Patologii Instytutu „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka”

Prof. dr hab. n. med.
Piotr Pruszczyk

Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Prof. dr hab. n. med.
Janusz Gumprecht

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii,
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Prof. dr hab. n. med.
Danuta Czarnecka

Kierownik I Kliniki Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej Oraz Nadciśnienia Tętniczego
Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dr hab. n. med.
Anna Tomaszuk-Kazberuk

Klinika Kardiologii
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Dr hab. n. med.
Artur Antoniewicz

Konsultant Krajowy w Dziedzinie Urologii
Kierownik Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej Centrum Uronefrologii
Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie