,

Lek med. Hanna Kwiendacz

Samodzielny Szpital Kliniczny nr 1 w Zabrzu
,

Dr hab. n. med. prof. nadzw. Anita Gąsiorowska

Klinika Gastroenterologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM-CSW w Łodzi
,

Prof. dr hab. n med. Michał Ciurzyński

Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM
,

dr n.med. Patryk Smoliński

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu
,

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz

Instytut Kardiologii w Warszawie
,

Dr n. med. Agnieszka Wroczyńska

Klinika i Przychodnia Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych, Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni
,

Dr n. med. Michał Skalski

Poradnia Leczenia Zaburzeń Snu przy Katedrze i Klinice Psychiatrycznej WUM