,

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz

Instytut Kardiologii w Warszawie
,

Dr n. med. Agnieszka Wroczyńska

Klinika i Przychodnia Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych, Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni
,

Dr n. med. Michał Skalski

Poradnia Leczenia Zaburzeń Snu przy Katedrze i Klinice Psychiatrycznej WUM
,

Prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna

Szpital Kliniczny Nr 1 im. N. Barlickiego UM w Łodzi

dr n. med. Agnieszka Wroczyńska

Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalenj w Gdyni

prof. dr ab. n. med. Zbigniew Samochocki

Katedra i Klinka Dermatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

prof. dr hab. n. med. Urszula Grzybowska-Chlebowczyk

Klinika Pediatrii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

dr n. med. Radosław Magierski

Klinika Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych UM w Łodzi