Dr n. med. Łukasz Błażowski

Klinika Alergologii i Pneumonologii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc OT w Rabce-Zdróju

dr n. med. Piotr Kajfasz

dr n. med. Piotr Kajfasz

Prof. dr hab. n. med.
Piotr Pruszczyk

Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Prof. dr hab. n. med.
Teresa Jackowska

Kierownik Kliniki Pediatrii
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pediatrii

Dr n. med.
Ewa Duszczyk

Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Prof. dr hab. n. med.
Wojciech Młynarski

Kierownik Kliniki Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Prof. dr hab. n. med.
Janusz Gumprecht

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii,
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Prof. dr hab. n. med.
Piotr Socha

Klinika Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii
„Instytut Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”

Prof. dr hab. n. med.
Krzysztof Kałwak

Ordynator Dziecięcego Oddziału Transplantacji Szpiku Klinika „Przylądek Nadziei”
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Prof. dr hab. n. med.
Ryszard Kurzawa

Kierownik Kliniki Alergologii i Pneumonologii
Oddziału Terenowego Im. Ireny i Jana Rudników w Rabce-Zdroju