Dr med. Monika Wanke-Rytt

Z-ca Kierownika Kliniki Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym Warszawski Uniwersytet Medyczny

dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch

Zakład Medycyny Społecznej I Zdrowia Publicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Dr hab. n. med.Ernest Kuchar

Klinika Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Dr n. med. Łukasz Błażowski

Klinika Alergologii i Pneumonologii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc OT w Rabce-Zdróju

dr n. med. Piotr Kajfasz

dr n. med. Piotr Kajfasz

Prof. dr hab. n. med.
Piotr Pruszczyk

Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Prof. dr hab. n. med.
Teresa Jackowska

Kierownik Kliniki Pediatrii
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pediatrii

Dr n. med.
Ewa Duszczyk

Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego