Czy można wykorzystywać do celów medycyny regeneracyjnej komórki krwi pępowinowej allogeniczne, czyli od dawcy, umieszczone w bankach publicznych lub prywatnych

Nie posiadasz dostępu do tej treści