Czy możemy być zadowoleni z wyników leczenia pacjentów z hipercholesterolemią w prewencji wtórnej incydentów sercowo-naczyniowych?

Nie posiadasz dostępu do tej treści