Czy możemy być zadowoleni z wyników leczenia pacjentów z hipercholesterolemią z prewencji wtórnej incydentów sercowo-naczyniowych? Co zrobić dziś aby ratować pacjentów jutro?

Nie posiadasz dostępu do tej treści