Doc. dr hab. nauk o zdrowiu Adam Fronczak

Kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego