Dr hab. n. med. Anna Posadzy-Małaczyńska

Kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu