Dr hab. n. med.
Anna Tomaszuk-Kazberuk

Klinika Kardiologii
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku