Dr hab. n. med.
Krzysztof Kuziemski

Katedra i Klinika Pneumonologii i Alergologii
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego