Dr hab. n. med. prof. nadzw. Anita Gąsiorowska

Klinika Gastroenterologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM-CSW w Łodzi