Dr n. med.
Grażyna Mierzwa

Zakład Pielęgniarstwa Gastroenterologicznego
Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum
Im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy