Dr n. med. Julia Radoń – Proskura

Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku