dr n.med. Patryk Smoliński

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu