Kierownik Pracowni Immunologii

W Warszawskim Zakładzie Patologii Instytutu

„Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka”