prof. dr hab. n. med. Danuta Czarnecka

Szpital Uniwersytecki CM UJ, Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego