Prof. dr hab. n. med.
Piotr Radziszewski

Kierownik Kliniki Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego