Prof dr hab. n. med.
Barbara Skrzydło-Radomańska

Katedra i Klinika Gastroenterologii z Pracownią Endoskopową
Uniwersytet Medyczny w Lublinie