Wytyczne rekomendują leczenie skojarzone, u większości chorych powinno się rozpoczynać od dwóch leków najlepiej w jednej tabletce. Z czego wynika ta istotna zmiana?

Nie posiadasz dostępu do tej treści