Wytyczne rekomendują leczenie skojarzone, u większości chorych powinno się rozpoczynać od dwóch leków najlepiej

Nie posiadasz dostępu do tej treści