Prof. dr hab. Barbara Głowińska-Olszewska

Profesor w Klinice Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Specjalista chorób dzieci, specjalista diabetologii oraz specjalista endokrynologii i diabetologii dziecięcej.